• Czy inteligencja ma płeć i inne pytania

  Beata Kenig
 • Za co Adam Smith doceniłby przedsiębiorstwa społeczne?

  Beata Kenig
 • Etos pracy czyli retro-innowacja?

  Beata Kenig
 • Działanie od dołu, czyli nowa era lidera

  Beata Kenig

O sobie

Beata Kenig od stycznia 2015 roku związana jest Fundacją Ashoka - Innowatorzy dla dobra publicznego, gdzie odpowiada za koordynowanie programów, m.in. Społeczny StartUp oraz działania promocyjne i komunikacyjne.

Zanim nawiązała współpracę z Ashoką, wspierała inne organizacje pozarządowe w kontaktach z mediami i promocji ich działalności. Przedsiębiorczość i innowacje społeczne to główny obszar jej zainteresowania. Z wykształcenia anglistka i amerykanistka, od wielu lat zajmuje się szkoleniami i tłumaczeniami.